REGULAMIN

Informacje ogólne:

 1. Właścicielem sklepu internetowego „Kwiaty Hryniewicze” www.kwiatyhryniewicze.pl, jest Ogrodnictwo Hryniewicze, Hryniewicze 43a, 15-378 Białystok, NIP:542-000-39-47, e-mail: kontakt@kwiatyhryniewicze.pl
 2. Kupujący, składając zamówienie dobrowolnie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez www.kwiatyhryniewicze.pl danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Pz. U.N 133 poz. 883.
 3. Złożenie zamówienia na stronie sklepu internetowego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
 4. Definicje:
 • Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.kwiatyhryniewicze.pl,
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Sprzedawca – Ogrodnictwo Hryniewicze, Hryniewicze 43a, 15-378 Białystok, NIP:542-000-39-47,
 • Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
 • Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
 • Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
 • Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu.
 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zamówienia:

 1. Zamówienia w sklepie internetowym mogą być składane na produkty ze statusem: „dostępny” lub „oczekuje na zakwitnięcie”, natomiast niemożliwe jest zamówienie produktów ze statusem „niedostępny”.
 • Dostępny – zamówienia produktów ze statusem dostępny będą realizowane bezpośrednio,
 • Oczekuje na zakwitnięcie – zamówienie zostanie zrealizowane do miesiąca czasu od zamówienia,
 • Niedostępne- produkty z tym statusem są niedostępne do zamówienia.

Płatności:

 1. Ceny produktów podane w ofercie są cenami brutto, wyrażone są w polskich złotych. Nie uwzględniają kosztów przesyłki. 
 2. Do każdego zamówienia dołączony jest Dowód zakupu. 
 3. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, 
 • Płatność kartą płatniczą,
 • Płatność internetowa – DotPay,
 • Płatność przy odbiorze (za pobraniem).
 1. Wybór płatności dokonuje Kupujący podczas składania zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Dane do przelewu:

Ogrodnictwo Hryniewicze
Hryniewicze 43a
15-378 Białystok

Alior Bank S.A: 51 2490 0005 0000 4000 5385 0516

Reklamacje:

 1. Reklamacje dotyczące ilości i jakości roślin powinne być składane w chwili odbioru jednak nie później niż 48 godzin po odbiorze sadzonek.
 2. Przesyłkę należy rozpakować i sprawdzić w obecności kuriera oraz sporządzić ewentualny protokół szkody. Protokół szkody jest podstawą do reklamacji.
 3. Reklamacje składane telefonicznie muszą być potwierdzone pisemnie.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie i dalszy wzrost zakupionych roślin gdyż związane jest to z czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od sprzedającego i niepodlegającymi jego kontroli.
 5. Zdjęcia widniejące na stronach opisu poszczególnych roślin jako pierwsze są zdjęciami przedstawiającymi dorosłe rośliny. Mają służyć wstępnej orientacji klienta, co do koloru kwiatów, wielkości oraz pokroju dorosłej rośliny. To nie są zdjęcia wysyłanych sadzonek. Kolejne zdjęcia są realnymi fotografiami sadzonek, które zostaną wysłane.